Veiklos sritys

 


Sveikatos informacija
                                                          

 

Visuomenės sveikata                                                       

Profesinė
sveikata

 

Kompetencijų vystymas  

          

Sveikatos stebėsena

 

Sveikatos statistika

 

Registrai

 

Informacinės sistemos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antibiotikai ir atsparumas

 

Gyvensenos stebėsena

 

Hospitalinės infekcijos

 

Nepageidaujami įvykiai


Programa „Neįtikėtini metai“

Technologijų vertinimas

 

Tyrimai

 

Visuomenės sveikatos specialistų registras

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

Aplinkos sveikata

 

Lėtinių neinfekcinių ligų ir traumų prevencija

 

Mityba ir fizinis aktyvumas

 

Vaikų sveikatos stiprinimas

 

Psichikos sveikatos stiprinimas

 

Savižudybių prevencija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrimai

 

Profesinės sveikatos įrankiai

 

Rekomenduojamos ergonominių veiksnių tyrimo metodikos 

 

Profesinės sveikatos specialistai

 

Sveikatos stiprinimas darbo vietose

 

Darbuotojų sveikatos stiprinimo tinklaveika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kompetencijų ugdymas

 

Tobulinimo programų ir vienkartinių renginių derinimas

 

Privalomieji pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai

 

Ankstesnių mokymosi pasiekimų vertinimas