2023

Išleistas naujas „Mokslo darbų“ serijos leidinys

2023 10 26

44-ojo „Mokslo darbų“ serijos leidinio tema – nepageidaujamų įvykių (toliau – NĮ) stebėsena stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose. 

Siekiant turėti informaciją apie NĮ mastą Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) ir analizuoti jų priežastis, labai svarbu juos registruoti. Nuo 2019 m. Lietuvoje pradėta nauja NĮ stebėsena, kai visos ASPĮ turi teikti duomenis pagal vienodą metodiką ir NĮ sąrašą nacionaliniu lygmeniu koordinuojančiai institucijai. Nors per 4 metus į  stebėseną įsitraukusių ASPĮ skaičius išaugo 3 kartus, bet registruojamų įvykių skaičius pakito tik 1,4 karto ir 2022 m. siekė apie 3,6 tūkst. Apie 50–60 proc. stebėsenoje dalyvaujančių ASPĮ vis dar neregistruoja NĮ, konstatuodamos, kad jų įstaigoje tokių įvykių nėra.

Kodėl taip yra, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro specialistai pabandė išsiaiškinti atlikdami tyrimą. Jame siekta įvertinti pacientų saugos kultūros elementus Lietuvos ligoninėse ir išsiaiškinti NĮ registravimo trukdžius bei veiksnius, kurie skatintų NĮ registraciją. Tuo tikslu apklausti ligoninių administratoriai, sveikatos priežiūros specialistai ir atlikti pusiau struktūruoti interviu su gydytojais ir slaugytojais.

Leidinyje „Nepageidaujamų įvykių stebėsena ir jai įtaką darantys veiksniai stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose“ pateikiami šio tyrimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos.

Plačiau Higienos instituto interneto svetainės skiltyje „Mokslo leidiniai“.