2023

Paskelbta 2023 m. hospitalinių infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimo ataskaita

2023 10 13

Infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo Lietuvos ligoninėse tyrimas (toliau – Paplitimo tyrimas) atliekamas kasmet visose stacionarines paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1110 „Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“.

2023 m. Paplitimo tyrimo duomenis Higienos institutui pateikė 94 ASPĮ – 54 bendrojo pobūdžio, 32 palaikomojo gydymo ir slaugos, 8 specializuotos ligoninės. Nors Paplitimo tyrimą atlikti ir pateikti duomenis Higienos institutui privalo visos stacionarines paslaugas teikiančios ASPĮ, šiais metais 14 ASPĮ duomenų nepateikė.

Bendras hospitalinių infekcijų (toliau – HI) paplitimas 2023 m. siekė 3,4 proc. Bendrojo pobūdžio ligoninėse jis sudarė 3,7 proc., palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse – 3,6 proc. ir specializuotose ligoninėse – 0,8 proc. Bendras HI paplitimas bei paplitimas skirtingo pobūdžio ligoninėse, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo.

HI struktūroje, kaip ir ankstesniais metais, vyravo pneumonijos (24,4 proc.), šlapimo organų infekcijos (19,7 proc.), operacinių žaizdų infekcijos (17,4 proc.) ir virškinamojo trakto infekcijos (11,5 proc.). Mikrobiologiniai tyrimai HI diagnozavimui atlikti 48 proc. visų HI atvejų ir mažai keitėsi, lyginant su ankstesniais metais. Alkoholinio rankų antiseptiko suvartojimas 2023 m. sumažėjo, lyginant su 2022 m. – bendrojo pobūdžio ir specializuotose ligoninėse suvartojimo vidurkis buvo 22,1 ml / lovadieniui, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse – 9,6 ml / lovadieniui.  

Išsamūs 2023 m. Paplitimo tyrimo rezultatai skelbiami Higienos instituto svetainėje adresu https://hi.lt/lt/hospitaliniu-infekciju-paplitimo-tyrimu-ataskaitos.html

Infografiką rasite adresu https://infogram.com/step-by-step-1h0r6rpnek9nl2e?live.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė Asta Jurkevičienė el. paštu [email protected].