2023

Naujienos

2023-11-07
Pradėjo veikti nauja Higienos instituto interneto svetainė
Nuo š. m. lapkričio 7 d. atverta nauja Higienos instituto interneto svetainė. Lankytojų patogumui kurį laiką bus prieinama ir senoji interneto svetainė.
2023-10-31
Pasaulinei supratimo apie antimikrobinį atsparumą savaitei skiriama konferencija „Viena sveikata“ – galimybė išsaugoti antimikrobinių vaistų efektyvumą ateities kartoms“
Lapkričio 16 d. vyksiančią konferenciją organizuoja Lietuvos sveikatos mokslų universitetas kartu su Higienos institutu.
2023-10-27
Išleistas leidinys „Lietuvos sveikatos statistika 2022 / Health Statistics of Lithuania 2022”
Naujame periodiniame leidinyje – pagrindiniai 2022 m. šalies sveikatos statistikos rodikliai lentelėse, diagramose ir trumpas gyventojų sveikatos rodiklių apibendrinimas lietuvių ir anglų kalbomis.
2023-10-26
„Neįtikėtini metai“ Lietuvoje: po baigiamojo renginio pozityvūs pokyčiai į šeimas nešami toliau
Spalio 12 d. Vilniuje įvyko tarptautinė konferencija „Nešame pokytį į šeimą: programos „Neįtikėtini metai“ pasiekimai Lietuvoje ir naujos patirtys kitose Europos šalyse“.
2023-10-26
Išleistas naujas „Mokslo darbų“ serijos leidinys
44-ojo „Mokslo darbų“ serijos leidinio tema – nepageidaujamų įvykių stebėsena stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose.
2023-10-23
Baigėsi kvalifikacijos tobulinimo kursai „Profesinės sveikatos specialisto kompetencijų tobulinimas“
Spalio 9–10, 12, 18 ir 20 dienomis įvykusiuose kursuose profesinės sveikatos specialistai, galintys dirbti įmonėje, gilino žinias ir gebėjimus įvairiose profesinės sveikatos srityse.
2023-10-20
Kviečiame į seminarą su darbu susijusių ligų tema
Valstybinė darbo inspekcija kartu su Higienos institutu organizuoja nuotolinį seminarą „Su darbu susijusios ligos“.
2023-10-18
Kaip pasirūpinti savo psichologine gerove atsidūrus stresinėje situacijoje?
Šalies ugdymo įstaigoms ir institucijoms sulaukiant grasinimų, raginame gyventojus atidžiai sekti policijos rekomendacijas, pasirūpinti savo psichologine gerove ir kreiptis pagalbos.
2023-10-14
Užsienio ekspertai Vilniuje aptarė pozityvios tėvystės programų situaciją ir perspektyvas
Spalio 10–11 d. Vilniuje įvyko Įrodymais grįstų programų, skirtų vaikams, įgyvendinimo ir tyrimų tarptautinis forumas, tarp kurio organizatorių buvo ir Higienos institutas.
2023-10-13
Skelbiami 2022 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodikliai
Higienos institutas skelbia praėjusių metų visuomenės sveikatos rodiklius pagal Lietuvos savivaldybes.
2023-10-13
Paskelbta 2023 m. hospitalinių infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimo ataskaita
Tyrimo duomenis Higienos institutui pateikė 94 stacionarines paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ). Iš 14 ASPĮ šie duomenys negauti.
2023-10-13
Pristatome naują mokslo žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ numerį
2023 m. žurnalo 10-ajame numeryje pristatomi du tyrimai: apie biblioterapiją onkologiniams pacientams ir virtualiosios realybės taikymą prižiūrint žaizdas.
2023-10-10
Atnaujintos Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo metodinės rekomendacijos
Higienos instituto specialistų atnaujintose rekomendacijose pateikta informacija apie patobulintą rodiklių vertinimo metodiką ir jos integraciją į visuomenės sveikatos stebėsenos informacinę sistemą.
2023-10-10
Prasideda Europos kampanija „Darbuotojų sauga ir sveikata skaitmeniniame amžiuje“
Naujos Europos 2023–2025 m. saugių darbo vietų kampanijos tikslas – skatinti bendradarbiavimą siekiant saugios ir produktyvios skaitmeninės darbo pertvarkos.
2023-10-10
Spalio 10-ąją minima Pasaulinė psichikos sveikatos diena
Ši diena yra skirta pabrėžti psichikos sveikatos reikšmę ir skatinti supratimą bei sąmoningumą šia tema.
2023-10-09
Išleistas leidinys apie Clostridioides difficile infekcijas ligoninėse 2017–2022 m.
Leidinyje pateikiama pagrindinė informacija apie Clostridioides difficile infekcijos rizikos veiksnius ir prevencines priemones.
2023-10-04
Pristatome trečiąjį šių metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerį
Naujame žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeryje (2023/3(102)) daug dėmesio skiriama tėvų ir vaikų ryšiui, aktualiems mokinių sveikatos klausimams.
2023-09-29
Taline įvyko Šiaurės matmens partnerystės Darbo saugos ir profesinės sveikatos ekspertų darbo grupės susitikimas
Rugsėjo 26–27 d. vykusiame renginyje dalyvavo Darbo saugos ir profesinės sveikatos ekspertų darbo grupės pagrindinė Lietuvos atstovė, Higienos instituto vyriausioji specialistė Lolita Pilipavičienė.
2023-09-27
Išleistas leidinys – „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 2022 metais“
Naujas leidinys parengtas remiantis Higienos instituto tvarkomo Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro duomenimis.
2023-09-26
Pasirodė devintasis mokslo žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ numeris
Naujame elektroninio periodinio recenzuojamo mokslo žurnalo numeryje publikuojami trys moksliniai straipsniai.
2023-09-26
Pristatome leidinį „Profesinės ligos Lietuvoje 2022 m.“
Naujame Higienos instituto leidinyje skelbiama, kad praėjusiais metais 74 proc. oficialiai patvirtintų naujų profesinės ligos atvejų nustatyta vyrams.
2023-09-25
2022–2023 mokslo metais daugiausia mokinių lankė ugdymo įstaigas, turėdami Mokinio sveikatos pažymėjimą
Naujame informaciniame grafike „Mokinių, turinčių Mokinio sveikatos pažymėjimą, apžvalga. 2022–2023 mokslo metų duomenys“ skelbiami profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių mokinių apžvalga.
2023-09-22
Diskutuota apie nepageidaujamų įvykių stebėsenos rezultatus ir problemas
Rugsėjo 21 d. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose įvyko seminaras „Nepageidaujamų įvykių stebėsena ir jos rezultatai“.
2023-09-18
Kviečiame dalyvauti kursuose „Profesinės sveikatos specialisto kompetencijų tobulinimas“
Higienos institutas kviečia į 40 akad. val. trukmės mokamus kvalifikacijos tobulinimo kursus, vyksiančius spalio 9–10, 12, 18 ir 20 dienomis.
2023-09-15
Rugsėjo 17 d. – Pasaulinė pacientų saugos diena
Šios dienos proga Higienos institutas kartu su Vilniaus universiteto ligonine Santaros klinikomis rugsėjo 21 d. organizuoja seminarą „Nepageidaujamų įvykių stebėsena ir jos rezultatai“.
2023-09-14
Dėmesio! Svarbi informacija dėl 2021 ir 2022 m. išvengiamo mirtingumo duomenų
Higienos institutas informuoja, kad atnaujinti išvengiamo mirtingumo rodikliai, skelbiami dvejų praėjusių metų leidinių apie mirties priežastis vienoje iš lentelių.
2023-09-12
Lietuvos miestai ir miesteliai dalyvauja Europos judumo savaitėje
Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras primena, kad rugsėjo 16–22 d., kaip ir kasmet, visose Europos Sąjungos šalyse rengiama Europos judumo savaitė.
2023-09-12
Kviečiame į baigiamąją projekto „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ konferenciją
Konferencija „Nešame pokytį į šeimą: programos „Neįtikėtini metai“ pasiekimai Lietuvoje ir naujos patirtys kitose Europos šalyse“ įvyks spalio 12 d. Registracija – iki rugsėjo 25 d.
2023-09-11
Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyva skaičiuoja pirmuosius rezultatus
Šiais metais pradėtos Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos tikslas – dalytis psichikos sveikatos sunkumų ir (ar) sutrikimų patirtimi ir mažinti psichikos sveikatos stigmą.
2023-09-11
Šeštajame Bonos aplinkos sveikatos dialoge pristatyta Europos regiono pažangos ataskaita
Rugsėjo 8 d. įvykusiame Bonos dialoge pristatytos ataskaitos 118 ir 119 puslapiuose – Lietuvos rodiklių informacija.
2023-09-05
Kviečiame dalyvauti Pasaulinės savižudybių prevencijos dienos renginiuose
Pasaulinė savižudybių prevencijos diena – jau šį sekmadienį, rugsėjo 10 d. Kviečiame palaikyti visuomenės sveikatos biurų iniciatyvas ir skleisti šviesą kartu.
2023-08-29
„Neįtikėtini metai“ tęsiasi: savivaldybėse toliau vyks mokymai tėvams
Higienos instituto nuo 2020 metų vykdomas Projektas „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ pratęstas iki 2024 metų vasario 14 d.
2023-08-24
Išleistas aštuntasis šių metų mokslo žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ numeris
Naujame mokslo žurnale aptariama diabetinės pėdos priežiūra, analizuojamas pacientų stresas prieš operaciją, pacientų ir jų artimųjų agresija prieš psichikos sveikatos slaugytojus.
2023-08-23
Lietuvoje plėtojama Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) iniciatyva „QualityRights“
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje įtvirtintais principais grįstos PSO iniciatyvos „QualityRights“ vienas iš pagrindinių tikslų – gerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.
2023-08-21
Kviečiame dalyvauti seminare nepageidaujamų įvykių stebėsenos rezultatams pristatyti
Seminaras „Nepageidaujamų įvykių stebėsena ir jos rezultatai“ įvyks rugsėjo 21 d. Registracija – iki rugsėjo 18 d.
2023-08-17
Išleistas leidinys „Kraujo donorų registro 2022 m. duomenys“
Naujame leidinyje – praėjusių metų statistinė informacija apie šalies kraujo donorus ir atliktas donacijas.
2023-08-09
Kviečiame į pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims tvarkos aprašo (naujos redakcijos) taikymo praktikoje mokymus!
Mokymų metu bus pristatoma nauja pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims tvarka ir diskutuojama apie praktinius jos pritaikymo aspektus.
2023-08-07
Suaugusiųjų gyvensenos tyrimas atskleidė nemažai gyvensenos pokyčių
Higienos institutas, remdamasis visoje Lietuvoje 2022 metais atlikto antrojo suaugusių savivaldybių gyventojų gyvensenos stebėsenos tyrimo rezultatais, parengė leidinį apie juos.
2023-08-04
Skelbiami galutiniai duomenys apie 2022 m. mirusių Lietuvos gyventojų mirties priežastis
Leidinyje „Mirties priežastys 2022“ pateikiami apibendrinti duomenys apie 2022 m. mirusių nuolatinių Lietuvos gyventojų mirties priežastis.
2023-08-04
Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2022 m.”
Naujame leidinyje pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.
2023-07-14
Baigėsi dar vienas „Neįtikėtinų metų“ etapas: mokėsi ir tėvai, ir jų mokytojai
Liepos mėnesio antroje pusėje šalies savivaldybėse baigėsi 7-ių ikimokyklinio amžiaus vaikus auginančių tėvų grupių ir 16-kos mokyklinio amžiaus vaikų tėvų grupių (iš viso 23 grupės) mokymai.
2023-07-14
Išleistas septintasis šių metų mokslo žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ numeris
Naujame žurnale aptariama slaugytojų nuomonė apie pacientų saugios kultūros problemas, pristatomas tyrimas apie tėvų informuotumą rotovirusinės infekcijos klausimais ir kitos aktualijos.
2023-07-12
Kviečiame į mokymus „Psichologinė pagalba nusižudžiusiųjų artimiesiems“
Į nemokamus mokymus (8 akad. val.) rugsėjo mėnesį kviečiami medicinos ir kitų sričių psichologai, dirbantys su nusižudžiusiųjų artimaisiais.
2023-06-30
Antrajame 2023 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje tęsiama ligotumo psichikos sveikatos sutrikimais tema
Naujame Higienos instituto informaciniame leidinyje analizuojamas Lietuvos gyventojų ligotumas ir mirtingumas nuo psichikos sveikatos bei elgesio sutrikimų.
2023-06-28
Daugėja mokinių, besimankštinančių pagrindinėje fizinio ugdymo grupėje
Lietuvoje per paskutinius šešerius mokslo metus 7–17 m. amžiaus mokinių, besimankštinančių pagrindinėje fizinio ugdymo grupėje, dalis išaugo 2,3 proc. – nuo 94,81 iki 97,1 proc.
2023-06-21
Naujame „Mokslo darbų“ serijos leidinyje – vyresnių žmonių pasilikimo darbo rinkoje aktualijos
Higienos institutas išleido 43-iąjį „Mokslo darbų“ serijos leidinį „Vyresnio amžiaus žmonių ilgesnio darbingo amžiaus ir pasilikimo darbo rinkoje veiksniai“.
2023-06-21
Pirmojo šių metų „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerio tema – vaikų ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais
Leidinyje nagrinėjamas Lietuvos vaikų (0–17 m.) ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais pagal lytį, amžiaus grupes ir savivaldybes.
2023-06-19
Atverti septyni Higienos instituto duomenų rinkiniai
Šie rinkiniai skelbiami Lietuvos atvirų duomenų portale, taip pat jie iš karto pasiekiami ir Europos duomenų portale.
2023-06-16
Naujame žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ numeryje – apie slaugytojų lyderystę, darbus ir pasiekimus
Šeštajame šių metų elektroninio periodinio recenzuojamo mokslo žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ numeryje (T. 4 Nr. 6 (318)) publikuojami du moksliniai straipsniai.
2023-06-15
Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2023/2(101))
Kviečiame skaityti naują žurnalo „Visuomenės sveikata" numerį, kuriame rasite septynis originalius straipsnius ir pluoštą literatūros apžvalgų.
2023-06-13
Paskelbta suvestinė savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita
Higienos instituto specialistų parengtoje ataskaitoje didžiausias dėmesys skiriamas savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų kokybės aspektams.
2023-06-05
Atnaujinti statistiniai duomenys apie mirties priežastis
Valstybės duomenų agentūrai atlikus gyventojų statuso pakeitimus, pasikeitė nuolatinių Lietuvos gyventojų skaičius. Tai nulėmė mirties priežasčių statistikos pasikeitimus.
2023-06-05
Bėgimas gerina sveikatą ir suartina žmones
Kiekvienų metų pirmąjį birželio trečiadienį minima Pasaulinė bėgimo diena. Šiemet ši diena – birželio 7-ąją, jos siekis – didinti motyvaciją bėgioti.
2023-06-01
Prasideda maudymosi sezonas
Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras informuoja, kad birželio 1 d. Lietuvoje kartu su prasidėjusia kalendorine vasara prasideda maudymosi sezonas, kuris tęsis iki rugsėjo 15 d.
2023-05-29
Įvyko konferencija „Hospitalinės infekcijos intensyvios terapijos skyriuose ir infekcijų prevencija“
Gegužės 26 d. didelį būrį dalyvių sukvietusi mokslinė praktinė konferencija buvo skirta Higienos instituto 215 metų veiklos sukakčiai paminėti.
2023-05-29
Skelbiamas penktasis šių metų mokslo žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ numeris
Žurnale aptariamos pagrindinės temos – slaugos studentų ir mentorių sąveika, fizinio aktyvumo įtaka sergant lėtine obstrukcine plaučių liga ir X veikliosios medžiagos poveikis celiulito pažeista odai.
2023-05-17
Higienos institutui – 215 metų
Šiandien Higienos institutas, minėdamas 215 metų veiklos sukaktį, pradeda naują savo veiklos etapą.
2023-05-16
Pristatome leidinį „Higienos institutas 2022 metais“
Naujo formato kasmetiniame leidinyje supažindinama su pagrindiniais 2022 metų Higienos instituto veiklos rezultatais.
2023-05-15
Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2022 m. (išankstiniai duomenys)“
Naujame leidinyje pateikiami išankstiniai pagrindiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.
2023-05-09
Kviečiame į konferenciją „Hospitalinės infekcijos intensyvios terapijos skyriuose ir infekcijų prevencija“
Gegužės 26 d. įvyksiančios konferencijos tikslas – supažindinti su hospitalinių infekcijų situacija intensyviosios terapijos skyriuose Lietuvoje ir Europoje.
2023-05-08
Nauja paslauga senjorams – socialinis receptas
Siekiant gerinti vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę Vilniaus, Kauno ir Šiaulių m. bei Klaipėdos r. savivaldybėse pradėta teikti bandomoji paslauga – socialinis receptas.
2023-04-27
Lietuvos patirtis įgyvendinant programą „Neįtikėtini metai“ tarptautiniame renginyje susilaukė didelio susidomėjimo
Balandžio 18–19 d. Mančesteryje (Jungtinė Karalystė) įvyko Įrodymais grįstų programų, skirtų vaikams, įgyvendinimo ir tyrimų tarptautinio forumo susitikimas, kuriame dalyvavo ir Lietuvos atstovai.
2023-04-27
Pasaulio sveikatos organizacija kviečia paminėti gegužės 5-tąją – Pasaulinę rankų higienos dieną
Gegužės 5-toji – jau 25 metus iš eilės Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) iniciatyva minima Pasaulinė rankų higienos diena.
2023-04-26
Pristatome ketvirtąjį šių metų žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ numerį
Naujame žurnalo numeryje (T. 4 Nr. 4(316) (2023)) – moksliniai straipsniai, kuriuose analizuojami pacientų slaugos poreikiai, ypatumai ir problemos bei pristatomas tyrimas apie vitaminų poveikį odai.
2023-04-19
Higienos instituto atstovai dalyvavo LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto karjeros dienoje
Balandžio 18 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Visuomenės sveikatos fakultete (VSF) įvyko VSF karjeros diena „Ateitį planuok šiandien“.
2023-04-19
Vyksta registracija į kursus „Medicininio mirties liudijimo reikšmė ir pildymas“
Gegužės 31 d. įvyks nuotoliniai mokami 4 akad. val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursai medicininio mirties liudijimo pildymo tema, skirti visų profesinių kvalifikacijų gydytojams.
2023-04-18
Kviečiame dalyvauti kursuose „Profesinės sveikatos specialisto kompetencijų tobulinimas“
Gegužės 2–4, 8 ir 10 d. įvyks Higienos instituto organizuojami nuotoliniai mokami 40 akad. val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursai.
2023-04-07
Džiugių Velykų!
Sveikiname Atgimimo šventės proga linkėdami darnos su savimi ir aplinka, pavasariškos energijos, prasmingų darbų ir nuolatinio tobulėjimo.
2023-04-03
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Kovo 30 d. įvyko nuotolinis Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis.
2023-03-31
Sveikatos priežiūros specialistai gilino žinias hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros srityje
Kovo 30 ir 31 d. įvyko nuotoliniai seminarai hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo bendrojo pobūdžio bei palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse temomis.
2023-03-28
Pristatome Lietuvos gyventojų stigmatizuojančių nuostatų psichikos sveikatos srityje tyrimo ataskaitą
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras pristato Lietuvos gyventojų stigmatizuojančių nuostatų psichikos sveikatos srityje tyrimo ataskaitą, kviesdamas su ja susipažinti.
2023-03-27
9 ir 17 metų amžiaus mokiniai turėjo mažiausiai sveikų dantų
Higienos instituto Registrų skyriaus specialistai parengė 2021–2022 mokslo metais ugdymo įstaigas lankiusių vaikų dantų būklės apžvalgą.
2023-03-27
Baigėsi dar vienas „Neįtikėtinų metų“ mokymosi ciklas
Praėjusią savaitę šalies savivaldybėse baigėsi dar 23 tėvų grupių (apmokyta 218 tėvų) mokymai pagal Higienos instituto įgyvendinamo projekto „Neįtikėtinų metų“ programą“.
2023-03-24
Apibendrinta gauta informacija apie psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimą savivaldybėse
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras apibendrino gautą visuomenės sveikatos biurų informaciją dėl psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo savivaldybėse.
2023-03-24
Pasirodė naujas žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ numeris
Trečiojo žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ numerio (T. 4 Nr. 3(315) (2023)) temos – nuo miego kokybės, slaugos po klubo sąnario operacijos iki lipimo laiptais naudos.
2023-03-23
Išleistas 100-asis žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris
Naujame žurnalo numeryje (2023/1(100)) – moksliniai ir kiti straipsniai šiandien aktualiomis visuomenės sveikatos temomis.
2023-03-22
2022 m. žiniasklaidos monitoringo įžvalgos: daugiau kaip pusė straipsnių neatitinka ekspertų rekomendacijų
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras vykdo internetinės žiniasklaidos monitoringą. Monitoringo tikslas – ugdyti atsakingą informacijos apie savižudybes pateikimą žiniasklaidoje.
2023-03-21
Priimtas sprendimas dėl lėšų skyrimo 2023 m. vykdomai Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvai įgyvendinti
Iniciatyvos tikslas – įgalinti asmenis, patyrusius arba patiriančius psichikos sveikatos sunkumų ar susidūrusius su artimųjų tokiais sunkumais, tapti psichikos sveikatos ambasadoriais bendruomenėse.
2023-03-20
Kovo 30 ir 31 d. vyks seminarai hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo tema
Kviečiama registruotis į nuotolinius seminarus, kuriuose bus kalbama apie hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimą bendrojo pobūdžio ligoninėse ir palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse.
2023-03-16
Projekto DRIVE-AMS renginyje apmokyti būsimi mokytojai, savo šalių ligoninėse padėsiantys įgyvendinti antimikrobinių vaistų vartojimo valdymo programą
Praėjusią savaitę Neimegene (Olandija) įvyko projekto DRIVE-AMS mokymai antimikrobinių vaistų vartojimo valdymo tema. Higienos institutas yra šio projekto Lietuvos partneris.
2023-03-13
Vyksta registracija į konferenciją „Sveikatai palanki aplinka visiems vaikams“
Mokslinė-praktinė konferencija įvyks balandžio 5 d. Į šį jau šeštus metus organizuojamą renginį galima registruotis iki kovo 30 d.
2023-03-10
Pasitinkame Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną
Sveikiname Kovo 11-osios proga. Linkime kuriant laisvos Tėvynės dabartį ir ateitį semtis tvirtybės, atkaklumo ir vienybės iš tų, kurie tądien 1990 m. paskelbė Lietuvos nepriklausomybę.
2023-03-10
Šiaurės matmens partnerystės darbo saugos ir profesinės sveikatos ekspertų darbo grupės susitikime – apie veiklas ir bendradarbiavimą
Kovo 8–9 d. Rygoje (Latvija) įvykusiame renginyje dalyvavo ir šios grupės pagrindinė Lietuvos atstovė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vyriausioji specialistė Lolita Pilipavičienė.
2023-03-03
Išleistas antrasis šių metų žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ numeris
Naujame žurnalo numeryje – aktualūs moksliniai straipsniai, straipsnis savišvietai ir apžvalgos.
2023-02-23
Lietuvos specialistai gilino visuomenės sveikatos programų vertinimo žinias Norvegijoje
Vasario 21–22 d. Osle (Norvegija) įvyko visuomenės sveikatos programų vertinimo mokymai, kuriuose dalyvavo ir Higienos instituto specialistai.
2023-02-22
Skelbiama Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymų metinė ataskaita
Higienos instituto Profesinės sveikatos centro parengtoje ataskaitoje – apibendrinti 2022 m. įvykusių mokymų rezultatai.
2023-02-15
Šviesios Vasario 16-osios!
Sveikiname Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga linkėdami daugiau taikos, šviesos, kūrybingumo ir drąsos visiems mums – savo valstybei.
2023-02-15
Kviečiame į nuotolinę viešą konsultaciją
Vasario 21 d. 15–17 val. organizuojama nuotolinė vieša konsultacija aktualiais vasario 10 d. paskelbto Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos 2023 metų atrankos konkurso klausimais.
2023-02-10
Skelbiamas Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos 2023 metų atrankos konkursas
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras skelbia Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos 2023 metų atrankos konkursą ir kviečia viešuosius juridinius asmenis teikti paraiškas.
2023-02-09
Asmens sveikatos priežiūros specialistams – kursai psichosocialinės profesinės rizikos veiksnių prevencijos tema
Vasario 7–9 d. įvyko nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai, organizuoti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro.
2023-02-09
Laukiama pasiūlymų dėl visuomenės sveikatos technologijų vertinimo
Higienos institutas kviečia viešuosius ir privačiuosius juridinius asmenis iki kovo 1 d. teikti pasiūlymus, kokias, jų nuomone, visuomenės sveikatos technologijas reikėtų vertinti kitais metais.
2023-02-06
Organizuojamas renginys „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2023“
Šias metais Lietuvos sveikatą stiprinančios mokyklos mini savo veiklos 30-metį. Ta proga balandžio 3–30 d. įvyks tradicinis trečiasis nacionalinis renginys.
2023-02-01
Lietuvoje tęsiasi „Neįtikėtini metai“
Prasidėjo šių metų registracija į Higienos instituto įgyvendinamo visoje šalyje projekto „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ naujas grupes, skirtas tėvams.
2023-01-20
Pristatome pirmąjį šių metų žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ numerį
Skaitytojų dėmesiui – aktualūs moksliniai straipsniai slaugytojų darbo, blaivybės motyvacijos ir vėžiu sergančiųjų poreikių temomis bei straipsniai savišvietai.
2023-01-13
Kviečiame dalyvauti kursuose „Psichosocialinės profesinės rizikos veiksnių prevencijos planavimo bei vykdymo asmens sveikatos priežiūros įstaigose kompetencijų didinimas“
Higienos institutas kviečia į vasario 7–9 d. organizuojamus nuotolinius nemokamus 16 akad. val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursus.
2023-01-04
Atliktas tyrimas, įvertinęs nepageidaujamų įvykių stebėseną ir jai įtaką darančius veiksnius stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose
Nepageidaujamus įvykius patiria kas dešimtas hospitalizuotas pacientas, todėl šių įvykių skaičiaus mažinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose jau kelis dešimtmečius yra didelis rūpestis.
2023-01-02
Vienas iš Higienos instituto Kompetencijų centro skyrių perkeliamas iš Trakų į Vilnių
Nuo šiandien, sausio 2 d., Higienos instituto Kompetencijų centro Mokymo programų rengimo ir vertinimo skyriaus buveinė – pastate, esančiame adresu: Studentų g. 45A, Vilnius.
                 
Naujienų prenumerata