Mirusiojo nuo COVID-19 medicininio mirties liudijimo pildymas

                                                              Informacija paskelbta 2020-04-16. Atnaujinta 2020-04-22 ir 2020-06-11.

Mirusiaisiais nuo COVID-19 ligos laikomi tie, kuriems nustatyta arba įtariama COVID-19 infekcija ir pasireiškė kliniškai suderinama liga (ūminė kvėpavimo takų infekcija), ir nenustatyta kita mirties priežastis (t. y. mirties priežastis, nesusijusi su COVID liga, pvz., mirtis dėl sužalojimų). Mirusysis nuo COVID-19 ligos negalėjo būti pasveikęs nuo COVID-19 ligos iki mirties momento.

Mirtis dėl COVID-19 ligos neturėtų būti priskiriama mirčiai nuo kitos ligos (pvz., piktybinio naviko). Ji nurodoma nepriklausomai nuo anksčiau buvusių ligų, kurios dažniausiai pasunkina COVID-19 ligos eigą, tačiau jos nesukelia.

Mirusiojo nuo COVID-19 ligos diagnozė ir sukeltos komplikacijos įrašomos į jo medicininį mirties liudijimą (toliau – MML) kaip bet kuri kita mirties priežastis pagal šiuo metu galiojančias MML pildymo taisykles (t. y., jei manoma, kad COVID-19 liga sukėlė mirtį ar prie jos prisidėjo pasunkindama paciento būklę, COVID-19 įrašyti privaloma).

Galiojančios minėtos taisyklės – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a70cbd70f12911e3bb22becb572235f5/asr.

Šiais klausimais Higienos institutas yra parengęs metodines rekomendacijas „Medicininio mirties liudijimo pildymas“.

AKTUALI INFORMACIJA

Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383;

Pasaulio sveikatos organizacija. COVID-19 kodavimas pagal TLK-10 (anglų k.);

JAV ligų prevencijos ir kontrolės centras. Gidas, kaip nurodyti COVID-19 ligą išrašant medicininį mirties liudijimą (anglų k.);

Australijos statistikos biuras. Gidas, kaip nurodyti COVID-19 ligą išrašant medicininį mirties liudijimą (anglų k.);

Pasaulio sveikatos organizacija. Tarptautinės gairės apie COVID-19 ligos išrašymą medicininiame mirties liudijime ir COVID-19 ligos, kaip mirties priežasties, kodavimą (anglų k.).


MML MIRTIES PRIEŽASČIŲ DALIES PILDYMAS

Į MML COVID-19 liga turi būti įrašyta visiems mirusiesiems, jei ši liga sukėlė arba, įtariama / tikėtina, kad ji sukėlė mirtį, arba prisidėjo prie mirties.

Stacionaro gydytojas, pildydamas MML, turi remtis formoje Nr. 003/a „Gydymo stacionare ligos istorija“ įrašytomis diagnozėmis (galutine pagrindine diagnoze, jos sukeltomis komplikacijomis ir gretutinėmis ligomis).

Šeimos gydytojas ar kitas pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas, pildydamas MML, turi remtis formoje Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“ patikslintomis galutinėmis diagnozėmis ir laboratorinių tyrimų duomenimis.

Gydytojas, pildydamas MML, dalyje „Pagrindinės ligos (traumos), sukėlusios mirtį, informacija“ visada pagrindine mirties priežastimi turi įrašyti ligą, sukėlusią patologinių būklių seką (komplikacijas, kurios įrašomos kaip tarpinės mirties priežastys), tiesiogiai pasibaigusią mirtimi (tiesioginė mirties priežastis).

MML taip pat nurodomos kitos svarbios patologinės būklės, sąlygojusios mirtį (prisidėjusios ir ją pasunkinusios), bet nesusijusios su pagrindine mirties priežastimi, t. y. tiesiogiai nelėmusios mirties. Pavyzdžiui, COVID-19 ligą gali komplikuoti jau buvę lėtiniai susirgimai, ypač tokie, dėl kurių sumažėja plaučių talpa, pavyzdžiui, lėtinė obstrukcinė plaučių liga ar astma. Šios ligos nesukelia COVID-19 ligos, bet gali padidinti kvėpavimo takų infekcijos ir mirties riziką, todėl jos MML nurodomos kaip kitos svarbios patologinės būklės, sąlygojusios mirtį.

Taip pat MML būtina pažymėti, ar, laboratorinių tyrimų duomenimis, virusas nustatytas, ar ne.


MIRUSIOJO NUO COVID-19 LIGOS MML PILDYMO PAVYZDŽIAI

1 pavyzdys. Lėtinėmis ligomis sergančio asmens mirtis nuo COVID-19 ligos       

77 m. vyras paguldytas į ligoninę. Jis skundėsi 4 dienų karščiavimu, kosuliu ir vis didėjančiu dusuliu. Iš anamnezės paaiškėjo, kad prieš savaitę žmogus bendravo su karščiavusiu ir kosėjusiu kaimynu, jam skaudėjo raumenis, jautė bendrą silpnumą. Dusulys nuo įprasto bronchus plečiančio gydymo negerėjo. Atlikus reikiamus tyrimus, nustatyta COVID-19 liga. Nepaisant gydymo savijauta blogėjo ir, išsivysčius pneumonijai bei ūminiam kvėpavimo nepakankamumui, vyras mirė. Mirusysis 15 m. sirgo hipertenzine širdies liga, 10 m. – lėtine obstrukcine plaučių liga.  

Mirties priežastys

 

Tiesioginė mirties priežastis    

Ūminis kvėpavimo nepakankamumas

Tarpinė mirties priežastis (1)             

Pneumonija

Tarpinė mirties priežastis (2)             

 

Pagrindinės ligos (traumos), sukėlusios mirtį, informacija   

COVID-19 liga, virusas nustatytas

Kitos svarbios patologinės būklės

Hipertenzinė širdies liga. Lėtinė obstrukcinė plaučių liga

COVID-19 liga – pagrindinė mirties priežastis, dėl kurios išsivystė patologinių būklių grandinė: tarpinė mirties priežastis – pneumonija, o jos pasekmė – ūminis kvėpavimo nepakankamumas (tiesioginė mirties priežastis). Hipertenzinė širdies liga ir lėtinė obstrukcinė plaučių liga nesukelia COVID-19 ligos, bet gali padidinti kvėpavimo takų infekcijos ir mirties riziką, todėl jos MML nurodomos kaip kitos svarbios patologinės būklės.


2 pavyzdys. Lėtinėmis ligomis nesergančio asmens mirtis nuo COVID-19 ligos               

34 m. moteris kreipėsi į šeimos gydytoją dėl 6 dienas trunkančio kosulio, karščiavimo bei raumenų skausmų. 14 dienų laikotarpiu iki simptomų pradžios kelionę ar kontaktą su sergančiu asmeniu neigė. Išryškėjus dusuliui, paguldyta į ligoninę. Atlikus reikiamus tyrimus nustatyta pneumonija, COVID-19 liga. Nepaisant gydymo savijauta blogėjo ir, išsivysčius ūminiam respiracinio distreso sindromui, moteris mirė. Lėtinėmis ligomis ji nesirgo.

Mirties priežastys

 

Tiesioginė mirties priežastis   

Ūminis respiracinis distreso sindromas

Tarpinė mirties priežastis (1)             

Pneumonija

Tarpinė mirties priežastis (2)             

 

Pagrindinės ligos (traumos), sukėlusios mirtį, informacija  

COVID-19 liga, virusas nustatytas

Kitos svarbios patologinės būklės

 

COVID-19 liga – pagrindinė mirties priežastis, dėl kurios išsivystė patologinių būklių grandinė: tarpinė mirties priežastis – pneumonija ir jos pasekmė – ūminis respiracinis distreso sindromas (tiesioginė mirties priežastis).


3 pavyzdys. Mirtis nuo įtariamos COVID-19 ligos

86 m. moteris mirė namuose. Jos vyras informavo, kad žmona prieš 3 metus patyrė smegenų infarktą, dėl ko sunkiai vaikščiojo. Prieš 5 dienas moteriai pasireiškė karščiavimas, stiprus kosulys ir  dusulys. Nustatytas kontaktas su sergančiu šeimos nariu, kuriam vėliau diagnozuota COVID-19 liga. Į ligoninę moteris važiuoti atsisakė. Sutrikus kvėpavimui iškviesta GMP.

Nors laboratorinis tyrimas, patvirtinantis COVID-19 infekciją, neatliktas, atsižvelgiant į paciento ligos simptomus ir buvusį artimą kontaktą su užsikrėtusiu asmeniu, įtarta COVID-19 liga kaip pagrindinė mirties priežastis. Smegenų infarkto padariniai laikomi veiksniu, prisidėjusiu prie mirties, todėl jis MML nurodomas kaip kitos svarbios patologinės būklės.

Mirties priežastys

 

Tiesioginė mirties priežastis   

Ūminis kvėpavimo nepakankamumas

Tarpinė mirties priežastis (1)             

 

Tarpinė mirties priežastis (2)             

 

Pagrindinės ligos (traumos), sukėlusios mirtį, informacija  

Įtariama COVID-19 liga, virusas nenustatytas

Kitos svarbios patologinės būklės

Smegenų infarkto padariniai


4 pavyzdys. Mirtis nuo COVID-19 ligos nėštumo, gimdymo ar pogimdyminiu laikotarpiu

36 m. nėščia moteris dėl karščiavimo, stipraus kosulio ir dusulio paguldyta į ligoninę. Nėštumas 28 savaitės. Kontaktuota su COVID-19 liga sergančiu asmeniu. Atlikus reikiamus tyrimus nustatytas abipusis plaučių uždegimas  ir COVID-19 liga. Nepaisant gydymo savijauta blogėjo ir, išsivysčius ūminiam kvėpavimo nepakankamumui, ligonė mirė. 

Mirties priežastys

 

Tiesioginė mirties priežastis   

Ūminis kvėpavimo nepakankamumas

Tarpinė mirties priežastis (1)             

Abipusis plaučių uždegimas

Tarpinė mirties priežastis (2)             

 

Pagrindinės ligos (traumos), sukėlusios mirtį, informacija  

COVID-19 liga, komplikuojanti nėštumą, virusas nustatytas

Kitos svarbios patologinės būklės

Nėštumas 28 savaitės

Komplikuojanti nėštumą COVID-19 liga yra pagrindinė mirties priežastis, dėl kurios išsivystė patologinių būklių grandinė: tarpinė mirties priežastis (abipusis plaučių uždegimas) ir jo pasekmė (ūminis kvėpavimo nepakankamumas – tiesioginė mirties priežastis). Nėštumas MML nurodomas prie kitų svarbių patologinių būklių. Pagrindinė mirties priežastis koduojama O98.5 kodu, o šalia rašomas ir U07.1 kodas.


5 pavyzdys. ŽIV liga sergančio asmens mirtis nuo COVID-19 ligos

40 m. vyrui, 5 m. sergančiam ŽIV, diagnozuota COVID-19 liga. Išsivysčius pneumonijai ir ūminiam respiracinio distreso sindromui, vyras mirė.

Mirties priežastys

 

Tiesioginė mirties priežastis   

Ūminis respiracinis distreso sindromas

Tarpinė mirties priežastis (1)             

Pneumonija

Tarpinė mirties priežastis (2)             

 

Pagrindinės ligos (traumos), sukėlusios mirtį, informacija  

COVID-19 liga, virusas nustatytas

Kitos svarbios patologinės būklės

ŽIV liga

COVID-19 liga – pagrindinė mirties priežastis, dėl kurios išsivystė patologinių būklių grandinė: tarpinė mirties priežastis – pneumonija, o jos pasekmė – ūminis respiracinis distreso sindromas (tiesioginė mirties priežastis). ŽIV liga prisidėjo prie mirties, todėl ji MML nurodoma kaip kita svarbi patologinė būklė.


MIRUSIOJO NE NUO COVID-19 LIGOS MML PILDYMO PAVYZDŽIAI

Asmenys, sergantys lengva (ar besimptome) COVID-19 ligos forma, gali mirti nuo kitų ligų ar dėl nelaimingų atsitikimų; tokie atvejai nėra mirtys dėl COVID-19 ligos, tad ji nenurodoma MML  kaip pagrindine mirties priežastis. Šiuo atveju COVID-19 liga, kaip prisidėjusi prie mirties. įrašoma prie kitų svarbių patologinių būklių. 

6 pavyzdys.  Automobilio partrenktas pėsčiasis, kuriam nustatytas teigiamas  COVID-19 ligos testas

50 m. vyrą, einantį per gatvę, partrenkė lengvasis automobilis. 

Pildydamas MML, gydytojas turi pažymėti mirties rūšį – „nelaimingas atsitikimas“, nurodyti jo datą, vietą – „gatvė“, apibūdinti įvykio aplinkybes – „partrenkė lengvasis automobilis“.

Įtarus COVID-19 infekciją, atliktas tyrimas. Nustatyta COVID-19 liga.

Mirties priežastys

 

Tiesioginė mirties priežastis   

Trauminis šokas

Tarpinė mirties priežastis (1)             

Daugybiniai šonkaulių ir krūtinkaulio lūžimai

Tarpinė mirties priežastis (2)             

 

Pagrindinės ligos (traumos), sukėlusios mirtį, informacija  

Pėstysis sužeistas susidūrus su lengvuoju automobiliu

Kitos svarbios patologinės būklės

COVID-19 liga, virusas nustatytas

Išorinė mirties priežastis (transporto trauma), kaip sukėlusi patologinių būklių seką, pasibaigusią mirtimi, yra pagrindinė mirties priežastis. Ji įrašoma į langelį „Pagrindinės ligos (traumos), sukėlusios mirtį, informacija“. O COVID-19 liga šiuo atveju įrašoma prie kitų svarbių patologinių būklių.

7 pavyzdys. Mirtis nuo miokardo infarkto

45 m. vyras, kontaktavo su COVID-19 liga sergančiu asmeniu. Tyrimas patvirtino COVID-19 infekciją. Lengvus simptomus (nosies užgulimas, gerklės skausmas) asmuo gydėsi namuose. Dėl ūmaus skausmo už krūtinkaulio, trinkančio širdies ritmo ir krintančio kraujospūdžio skubiai paguldytas į ligoninę. Diagnozuotas ūminis subendokardinis miokardo infarktas be ST segmento pakilimo. Mirė nuo kardiogeninio šoko. 

Mirties priežastys

 

Tiesioginė mirties priežastis   

Kardiogeninis šokas

Tarpinė mirties priežastis (1)             

 

Tarpinė mirties priežastis (2)             

 

Pagrindinės ligos (traumos), sukėlusios mirtį, informacija  

Ūminis subendokardinis miokardo infarktas be ST segmento pakilimo

Kitos svarbios patologinės būklės

COVID-19 liga, virusas nustatytas

Kardiogeninį šoką sukėlęs ūminis subendokardinis miokardo infarktas be ST segmento pakilimo yra pagrindinė mirties priežastis. Šiuo atveju COVID-19 liga įrašoma prie kitų svarbių patologinių būklių.

 

Informaciją parengė Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyriaus specialistė Vilė Cicėnienė (tel. (8 5) 277 3305).