Europos Sąjungos paramos projektai

HIGIENOS INSTITUTAS – PROJEKTO VYKDYTOJAS

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Higienos institutas vykdo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-622 „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas“ projektą – 08.4.2-ESFA-V-622-01-0010.
Projekto vykdymo laikotarpis 2018–2020 m.


Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną

Higienos institutas vykdo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ „Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną“ (Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0017) projektą.
Projekto vykdymo laikotarpis 2017–2020 m.


HIGIENOS INSTITUTAS – PROJEKTO PARTNERIS

Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos informacinės sistemos sukūrimas

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos kartu su partneriais – Higienos institutu, Valstybine vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Vilniaus universitetu ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetu įgyvendina projektą ,,Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos informacinės sistemos sukūrimas“ (Nr. 09-001-P-0001). Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Projekto vykdymo laikotarpis 2022 m. gruodžio–2023 m. gruodžio mėn. (13 mėn.)

Išmintingasis vaistų sąrašas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su Higienos institutu (projekto partneris) ir kitais partneriais, įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-613 „Sveiko senėjimo skatinimo iniciatyvos“ projektą „Išmintingasis vaistų sąrašas“ (Nr. 08.4.2-ESFA-V-613-01-0001).
Projekto vykdymo laikotarpis 2019–2021 m. 

Vaikų burnos sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas sukuriant ir įdiegiant metodines rekomendacijas odontologinės priežiūros sistemai vystyti

Higienos institutas (projekto partneris) kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikomis ir Vilniaus universiteto ligonine Žalgirio klinika įgyvendina projektą Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0003 „Vaikų burnos sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas sukuriant ir įdiegiant metodines rekomendacijas odontologinės priežiūros sistemai vystyti“.
Projekto vykdymo laikotarpis 2018–2021 m.


Vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų ir veiksmingų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimas

Higienos institutas (projekto partneris) kartu su Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 8.4.2-ESFA-V-622 „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas“ projektą Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0004 „Vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų ir veiksmingų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimas“.
Projekto vykdymo laikotarpis 2018–2021 m.

Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su Higienos institutu (projekto partneris), įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“„Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“ (Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0010) projektą.
Projekto vykdymo laikotarpis 2017–2020 m.


Europos Sąjungos paramos projektų archyvas