Naujienos

2023-11-07
Pradėjo veikti nauja Higienos instituto interneto svetainė
Nuo š. m. lapkričio 7 d. atverta nauja Higienos instituto interneto svetainė.
2023-10-31
Pasaulinei supratimo apie antimikrobinį atsparumą savaitei skiriama konferencija „Viena sveikata“ – galimybė išsaugoti antimikrobinių vaistų efektyvumą ateities kartoms“
Lapkričio 16 d. vyksiančią konferenciją organizuoja Lietuvos sveikatos mokslų universitetas kartu su Higienos institutu.
2023-10-27
Išleistas leidinys „Lietuvos sveikatos statistika 2022 / Health Statistics of Lithuania 2022”
Naujame periodiniame leidinyje – pagrindiniai 2022 m. šalies sveikatos statistikos rodikliai lentelėse, diagramose ir trumpas gyventojų sveikatos rodiklių apibendrinimas lietuvių ir anglų kalbomis.
2023-10-26
„Neįtikėtini metai“ Lietuvoje: po baigiamojo renginio pozityvūs pokyčiai į šeimas nešami toliau
Spalio 12 d. Vilniuje įvyko tarptautinė konferencija „Nešame pokytį į šeimą: programos „Neįtikėtini metai“ pasiekimai Lietuvoje ir naujos patirtys kitose Europos šalyse“.
2023-10-26
Išleistas naujas „Mokslo darbų“ serijos leidinys
44-ojo „Mokslo darbų“ serijos leidinio tema – nepageidaujamų įvykių stebėsena stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose.
2023-10-23
Baigėsi kvalifikacijos tobulinimo kursai „Profesinės sveikatos specialisto kompetencijų tobulinimas“
Spalio 9–10, 12, 18 ir 20 dienomis įvykusiuose kursuose profesinės sveikatos specialistai, galintys dirbti įmonėje, gilino žinias ir gebėjimus įvairiose profesinės sveikatos srityse.
2023-10-20
Kviečiame į seminarą su darbu susijusių ligų tema
Valstybinė darbo inspekcija kartu su Higienos institutu organizuoja nuotolinį seminarą „Su darbu susijusios ligos“.
2023-10-18
Kaip pasirūpinti savo psichologine gerove atsidūrus stresinėje situacijoje?
Šalies ugdymo įstaigoms ir institucijoms sulaukiant grasinimų, raginame gyventojus atidžiai sekti policijos rekomendacijas, pasirūpinti savo psichologine gerove ir kreiptis pagalbos.
2023-10-14
Užsienio ekspertai Vilniuje aptarė pozityvios tėvystės programų situaciją ir perspektyvas
Spalio 10–11 d. Vilniuje įvyko Įrodymais grįstų programų, skirtų vaikams, įgyvendinimo ir tyrimų tarptautinis forumas, tarp kurio organizatorių buvo ir Higienos institutas.
2023-10-13
Skelbiami 2022 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodikliai
Higienos institutas skelbia praėjusių metų visuomenės sveikatos rodiklius pagal Lietuvos savivaldybes.
2023-10-13
Paskelbta 2023 m. hospitalinių infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimo ataskaita
Tyrimo duomenis Higienos institutui pateikė 94 stacionarines paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ). Iš 14 ASPĮ šie duomenys negauti.
2023-10-13
Pristatome naują mokslo žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ numerį
2023 m. žurnalo 10-ajame numeryje pristatomi du tyrimai: apie biblioterapiją onkologiniams pacientams ir virtualiosios realybės taikymą prižiūrint žaizdas.
2023-10-10
Atnaujintos Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo metodinės rekomendacijos
Higienos instituto specialistų atnaujintose rekomendacijose pateikta informacija apie patobulintą rodiklių vertinimo metodiką ir jos integraciją į visuomenės sveikatos stebėsenos informacinę sistemą.
2023-10-10
Prasideda Europos kampanija „Darbuotojų sauga ir sveikata skaitmeniniame amžiuje“
Naujos Europos 2023–2025 m. saugių darbo vietų kampanijos tikslas – skatinti bendradarbiavimą siekiant saugios ir produktyvios skaitmeninės darbo pertvarkos.
2023-10-10
Spalio 10-ąją minima Pasaulinė psichikos sveikatos diena
Ši diena yra skirta pabrėžti psichikos sveikatos reikšmę ir skatinti supratimą bei sąmoningumą šia tema.
2023-10-09
Išleistas leidinys apie Clostridioides difficile infekcijas ligoninėse 2017–2022 m.
Leidinyje pateikiama pagrindinė informacija apie Clostridioides difficile infekcijos rizikos veiksnius ir prevencines priemones.
2023-10-04
Pristatome trečiąjį šių metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerį
Naujame žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeryje (2023/3(102)) daug dėmesio skiriama tėvų ir vaikų ryšiui, aktualiems mokinių sveikatos klausimams.
2023-09-29
Taline įvyko Šiaurės matmens partnerystės Darbo saugos ir profesinės sveikatos ekspertų darbo grupės susitikimas
Rugsėjo 26–27 d. vykusiame renginyje dalyvavo Darbo saugos ir profesinės sveikatos ekspertų darbo grupės pagrindinė Lietuvos atstovė, Higienos instituto vyriausioji specialistė Lolita Pilipavičienė.
2023-09-27
Išleistas leidinys – „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 2022 metais“
Naujas leidinys parengtas remiantis Higienos instituto tvarkomo Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro duomenimis.
2023-09-26
Pasirodė devintasis mokslo žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ numeris
Naujame elektroninio periodinio recenzuojamo mokslo žurnalo numeryje publikuojami trys moksliniai straipsniai.
                 
Naujienų prenumerata